AJ 2013 – Shrnutí novinek

Stejně jako u posledního článku i zde uvítáme hodnotící komentáře, ať víme, co byl dobrý nápad a co by naopak mělo být změněno či obnoveno.

Tak tedy, kompletně se změnila struktura budovy, akce se rozdělila na master orgy, kteří hiearchicky podléhali Mitsuovi jako hlavnímu orgovi (který se pak svým uplatněním řadil pod master orgy Hlavního sálu). Tito master orgové měli nadále své pomocníky, například Hlavní sál vypadal tak, že náležel podlehu dvou MO a jednotlivé sekce (podložky, konzole a deskové hry) si pak rozdělili nižší orgové, kteří se jim věnovali blíže.

Dále byl upraven systém označení, na každém patře jste mohli nalézt fotografie příslušných vedoucích a rozdělení dle barev, v této barvě pak orgové nosili stuhu. Ustálila se funkce dvou zdravotníků, z nichž jeden z nich zastával též funkci master orga.

Byl zaveden fotokoutek s potřebným vybavením, naopak jsme zrušili promítání a místo něj dali prostor několika přednáškám a workshopům. Laser game plynule fungoval i přes den. Sekci deskových her jsme výrazně rozšířili, a to jak prostorově, tak i materiálem (zde bych chtěla poděkovat všem, díky nimž jsme se téměř mohli rovnat právě probíhajícímu Deskohranní :D ). Též byl zlepšen systém šaten a v Kaiově Anifetu se objevily klubem vyráběné zákusky :D … Oficiálně jsme též zavedli vstup, který se prozatím ustálil na 10 Kč, příchozivší hosté získali žluté pásky. Nemohu pak opomenout nové druhy cen, jejichž skladování (a pauzám orgů) jsme vyčlenili novou místnost, kde doposud probíhaly přednášky.

Snad jsem nic neopomněla, piště, doplňujte :) .
Sia

A zlepšili jsme PomPom Warriora! A byl boží XD!

Post a Comment

Your email is never shared. Required fields are marked *

*
*